Polityka prywatności

Spółka Kasina Ski sp. z o.o. mając na względzie poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową www.kasinaski.pl wprowadza niniejszą politykę prywatności:

I. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających serwis internetowy stacjakasina.pl jest spółka Kasina Ski sp. z o.o., Kasina Wielka 672, 34-741 Mszana Dolna, dalej nazywana „Administratorem”.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych użytkowników były dokonywane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej nazywane RODO) oraz w  sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.

II. Informacje dotyczące użytkowników:

Administrator zbiera następujące informacje dotyczące użytkowników serwisu internetowego:
a) dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez użytkowników w formularzu rezerwacyjnym  (zakładka rezerwuj nocleg)
b) dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez użytkowników wyrażających zgodę na subskrypcję newslettera oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (zakładka Newsletter);
c) pliki cookies.

III. Udostępnianie, przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników serwisu mogą zostać powierzone przez administratora podmiotom:
a) świadczącym usługi serwisowe,
b) dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
c)   świadczącym usługi marketingowo-reklamowe dotyczące prowadzenia baz mailingowych oraz newslettera (dotyczy to użytkowników którzy wyrazili zgodę na subskrypcję newslettera oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych)
Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty przetwarzające należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy powierzenia przetwarzani danych.
Dane osobowe użytkowników serwisu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

IV. Czas przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe  użytkowników serwisu wskazane w formularzu rezerwacyjnym wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe użytkowników, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na otrzymywanie newslettera będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody.

V. Uprawnienia użytkownika serwisu:

Użytkownikowi serwisu, który przekazał swoje  dane osobowe Administratorowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych.
W celu realizacji uprawnień o których mowa w ust. 1 powyżej, użytkownik serwisu powinien skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@kasinaski.pl, bądź listownie na adres Administratora wskazany w § 1 ust. 1.
Użytkownik serwisu który przekazał swoje  dane osobowe Administratorowi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

VI. Pliki cookies

Przy pierwszej wizycie na stronie Administratora użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
W ramach serwisu Administratora stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

VII. Informacje dodatkowe

Administrator może umieszczać w swoim serwisie odnośniki  do innych stron i serwisów internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych oraz serwisów prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie  informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.